Handel for norske og internasjonale virksomheter

Vi bistår juridisk for norske og internasjonale virksomheter som driver handel og service i Norge.

Handel

Vi arbeider for norske og internasjonale virksomheter som driver handel og service i Norge:
  • Selskapsrettslige spørsmål

  • Kjøpsrett og generell kontraktsrett

  • Oppbygning av kjedevirksomhet 

  • Leiekontrakter

  • Franchise- og leverandørkontrakter

  • Kjøp og salg av virksomheter 

  • Immaterialrett, herunder varemerker

  • Arbeidsrett

  • GDPR

  • Tvisteløsning

Vi tilbyr også bistand i transportrett. Les mer her!