Våre advokater

Våre advokater har lang erfaring og bistår norske og utenlandske klienter. Nedenfor finner du navn, telefonnummer og e-post til alle våre advokater samt ytterligere informasjon.   

Advokater og kontaktinformasjon

Ledig stilling

Advokatfullmektig

Tvistemål og Corporate

Kontakt: Hans P. Bjerke
Ledig stilling

Advokatfullmektig

Handel og Transport

Kontakt:Yngve von Ahnen

Hans P. Bjerke

Partner

Hans er en erfaren advokat med betydelig internasjonal erfaring. Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo (1989) og Master of Laws in Admiralty fra Tulane Law School i USA (1990).

Hans arbeider som rådgiver og prosessfullmektig innen en rekke forretningsjuridiske områder med hovedvekt på saker i tilknytning til selskapsrett, børs- og verdipapirrett samt shipping og transportrett. Han bistår som rådgiver i kontraktsforhandlinger, ved gjennomføring av transaksjoner og ved forliksforhandlinger. Han representerer klienter overfor Oslo Børs, Finanstilsynet og andre offentlige myndigheter. Han har bl.a. representert klienter for børsklagenemnden ved flere anledninger i relasjon til spørsmål om tilbudsplikt. Han benyttes også som rådgiver ved restrukturering av virksomheter. Som prosessfullmektig fører han saker for domstolene og voldgiftsdomstoler i Norge og internasjonalt. Endelig påtar han seg forsvareroppdrag ved påstått økonomisk kriminalitet.

Hans har erfaring som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo og som advokat, før har i 2006 ble partner i DLA Nordic og senere i Gram, Hambro & Garman.

E-post: h.p.bjerke@blva.no
Telefon: +47 917 59 246  
V-card: Last ned

Halfdan Lowzow

Partner

Halfdan Lowzow er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo høsten 1984. Han fikk advokatbevilling i 1988.

Lowzow etablerte Bjerke Lowzow von Ahnen den 1. juli 2020.

Lowzow arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på selskapsrettslige spørsmål og finansiering. Han gir råd til utenlandske selskaper i forbindelse med deres virksomhet i Norge. Lowzow har omfattende erfaring med kjøp, salg og leasing av fly, og er rangert i World’s Leading Aviation Lawyers. Lowzow er medforfatter av boken Aksjonæravtaler.

Lowzow etablerte advokatfirmaet Lowzow & Reed i 1987 og har senere arbeidet som partner i advokatfirmaene Lowzow & co, Haavind og Gram Hambro & Garman. 

Epost: h.lowzow@blva.no
Telefon: +47 907 46 520
V-card: Last ned

Sindre Walderhaug

Partner

Sindre Walderhaug sluttet seg til Bjerke Lowzow von Ahnen som partner 1. juli 2020.

Gjennom mange år har han i det vesentlige arbeidet innenfor shipping og med hovedvekt på finansiering og transaksjoner. Han har bistått finansinstitusjoner, tilretteleggere og rederier med forhandling og utarbeidelse av finansieringsavtaler. Han har strukturert en rekke store syndikerte lånepakker som har gitt ham en vesentlig internasjonal erfaring.

Han arbeider nå også med et bredere forretningsjuridisk perspektiv som omfatter kontraktsrett og selskapsrett. Han har et spesielt fokus på fornybar energi og miljø, herunder karbonfangst og lagring.

Sindre Walderhaug har tidligere arbeidet som advokat i Norges Rederiforbund og fra 1989 som partner i Simonsen Vogt Wiig og fra 2016 i Gram, Hambro & Garman. Sindre Walderhaug er franskspråklig. 

E-post: sw@blva.no
Telefon:+47 930 29344
V-card: Last ned

Yngve von Ahnen

Partner

Yngve von Ahnen er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1985. Han fikk advokatbevilling i 1987 og møterett for Høyesterett i 2006.

Yngve von Ahnen etablerte Bjerke Lowzow von Ahnen den 1. juli 2020.

Von Ahnen har mange års erfaring som rådgiver for flere store landsomfattende kjeder, særlig innen servicesektoren og varehandelen. Han har bistått ved etablering og drift av kjeder, herunder utarbeidelse av kontrakter så som franchiseavtaler, leiekontrakter og avtaleverk i forhold til ansatte. Han har bred forretningsjuridisk erfaring og arbeider også med selskapsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, bygge- og entrepriserett og transportrett. Han har møterett for Høyesterett og lang prosedyreerfaring.

Von Ahnen har tidligere vært ansatt i advokatfirmaet Flod & Flod og Gram, Hambro & Garman Advokatfirma fra 1986, som partner fra 1991. 

E-post: yva@blva.no
Telefon: +47 918 79 347
V-card: Last ned

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere avtale